Internationales > Informacje po polsku > MiKK e.V. Mediacja w miedzynarodowych konfliktach dotyczacych opieki nad dziecmi

MiKK e.V. Mediacja w miedzynarodowych konfliktach dotyczacych opieki nad dziecmi


W celu załagodzenia międzynarodowych konfliktów dotyczących opieki nad dzieckiem, zarówno w związku z postępowaniem w trybie – Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – tak jak przy uregulowaniu kontaktów rodziców i dzieci dwojga narodowości istnieje przy BAFM od 2002 roku sieć mediatorów, którzy oprócz gruntownego wykształcenia mediacyjnego mogą przedłożyć doświadczenie międzynarodowe, zwłaszcza odpowiednie umiejętności językowe. W tym celu zostały opracowane ze strony BAFM specjalne zasady dalszego dokształcania. Nieodzownym warunkiem pracy w tym projekcie, ze względu na jego szczególną problematykę jest konieczność posiadania przez wszystkich polecanych przez BAFM mediatorów i mediatorek umiejętności rozwiązywania szczególnie zawiłych sytuacji konfliktowych, powstałych na skutek separacji. Dodatkowym wymaganiem jest wzięcie udziału w przynajmniej jednym kursie dokształcającym w kontekście międzynarodowych konfliktów dotyczących opieki nad dzieckiem.

Niniejszy projekt realizowany jest poprzez Federalną Wspólnotę Pracy w Mediacji Rodzinnej (BAFM) od 2007 w kooperacji z Federalnym Związkiem Mediacji (BM). Od lipiec 2008: „Mediacja w międzynarodowych konfliktach dotyczących opieki nad dziećmi“ MiKK e.V.

Dla zainteresowanych zostały opracowane kwestionariusze, które adresowane są zarówno do członków BAFM, jak i członków BM oraz innych mediatorek i mediatorów posiadających ugruntowane wykształcenie. Kwestionariusze te można uzyskać poprzez E-Mail (info@mikk-ev.de). Podczas głosowania wraz z uczestnikami tego projektu zadecydujemy, którzy mediatorzy i mediatorki otrzymają rekomendacje i będą mogli zostać opublikowani na liście mediatorów.