• Suche 
 • Inicjatywa Europejskiej Sieci Mediacyjnej
  European Mediation Network Initiative
  – EMNI –

  www.eu-mediation.net

  W wyniku dyskusji podczas konferencji w Szwajcarii, Danii i Finlandi doszło w latach 2006 i 2007do uformowania się grupy roboczej. 29 września 2007 podczas pierwszej Europejskiej Konferencji Mediacyjnej w Wiedniu została założona Inicjatywa Europejskiej Sieci Mediacyjnej (European Mediation Network Initiative – EMNI).
  Do członków założycieli zalicza się 60 organizacji i 60 osób prywatnych. Ta sieć obejmuje członków z 47 krajów europejskich.

  EMNI nie uważa się przy tym za konkurenta w stosunku do istniejących organizacji i stowarzyszeń głównych, ale jako ich uzupełnienie i ofertę sieciową.

  Celem EMNI jest:

  • Poprawienie współpracy w zakresie: Komunikacji, wymiany informacji, ofert pomocy, kształcenia i nabywania kompetencji
  • Podniesienie stopnia zauważalności jej członków
  • Popieranie mediacji i praca nad kształtowaniem jej przyszłosci w Europie

  We wrześniu 2007 został wybrany zarząd EMNI:

  Linda Reijerkerk, Holandia: elementconsult<at>planet.nl
  Prezydentka

  Gøsta Thommesen, Norwegia: gt<at>kindemco.no
  Wiceprezydent

  Smiljka Gavric, Bośnia-Hercegowina: gavric<at>lol.ba
  Skarbnik

  Christoph C. Paul, Niemcy: paul<at>paul-partner.eu
  Protokolant, Patronat nad członkami i interpelacje

  Esra Cuhadar Gurkaynak, Turcja: esracg<at>bilkent.edu.tr
  odpowiedzialność za kontakty z organizacjami pozaeuropejskimi

  Jelena Arsic, Serbia: jarsic<at>abaceeliyu.org

  Ursula Caser, Portugalia: caser<at>mail.telepac.pt

  Ewald Filler, Austria: office<at>europemediation.eu

  Balazs Furjes, Węgry: kozvetito<at>mediacio.hu

  Valeria Gherardini, Włochy: gherardini<at>callcentre.it

  Frantisek Kutlik, Słowacja: fkconcept<at>gmail.com

  Gabrielle Planes, Francja: anmediateurs<at>hotmail.com

  Gordana Ristin, Słowenia: gordana.ristin<at>siol.net

  Jukka Salinan, Finlandia: jukka.salomaa<at>borenius.com

  Tsisana Shamlikashvili, Rosja: president<at>mediacia.com

  Srdan Simac, Chorwacja: srdjan.simac<at>st.t-com.hr

  Edward Wasievicz, Polska: wasiewicz<at>psmg.pl; edward<at>wasiewicz.pl

   

  Dalsze informacje, statut, wniosek o członkostwo etc. znajdą Państwo pod adresem

  www.eu-mediation.net