• Suche 
 • Deklaracja Wrocławska dotycząca dwunarodowościowych mediacji rodzinnych, Berlin/Wrocław, 24.10.2007

  „Wrocławska Deklaracja dotycząca dwunarodowościowych mediacji rodzinnych“ przyjęta poprzez uczestników drugiego spotkania polsko-niemieckiej grupy mediatorów, które odbyło się 6-8.10.2007 we Wrocławiu, może wreszcie zostać przedstawiona szerokiej publiczności.

  Do uczestników i sygnatariuszy Deklaracji zaliczają się oprócz polskich i niemieckich mediatorów także przedstawicielka Biura Mediacji przy Parlamencie Europejskim, przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich wrocławskiego biura, przedstawiciele niemieckiego działu Międzynarodowej Służby Społecznej w Berlinie, przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu, dyrektorka Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, jak również sędziowie, naukowcy i przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji „DOM“, polskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych SMR oraz niemieckiej Federalnej Wspólnoty Pracy w Mediacji Rodzinnej (BAFM).

  Jesteśmy przekonani, że wcielenie w życie tego zalecenia przyczyni sie długotrwale zarówno do uregulowania międzynarodowych konfliktów dotyczących opieki nad dziećmi, jak i dla dobra dotkniętych tymi konfliktami rodzin i dzieci.

  w imieniu sygnatariuszy:
  Christoph C. Paul                                      Dr. Elzbieta Dobiejewska
  adwokat, notariusz, mediator (BAFM),       kierownik Dolnośląskiego Ośrodka
  rzecznik BAFM                                          Mediacji (DOM)

  W tym miejscu ma Pan(i) możliwość Downloadu zarówno Deklaracji (PDF 20 KB) jak i odpowiedzi Federalnego Ministra Sprawiedliwości Brigitte Zypries(PDF 800 KB) oraz odpowiedzi zwrotnej Kierownika Wydziału d/s Sądownictwa Cywilnego Komisji Uni Europejskiej Salla Saastamoinen poprzez Download (PDF 700 KB).